Een leven lang leren

Wij geloven dat iedereen zijn leven lang leert en dat er een rode draad is in die ons leidt in hoe we ons ontwikkelen en hoe we gebruiken wat we leren. Deze rode draad bestaat uit onze talenten, onze persoonlijke passie en onze drijfveren. Helaas hebben we zelf ervaren dat in het onderwijs wat we hebben ontvangen of de werkopdrachten die we kregen onze talenten, passies en drijfveren niet werden aangesproken, maar dat we moesten voldoen aan vooropgestelde kaders en prestatie-indicatoren. We leverden wat van ons gevraagd werd, maar niet wat binnen onze mogelijkheden lag. Hierdoor hadden we het gevoel dat we niet optimaal presteerden. We voelden ons niet uitgedaagd! Medy heeft daarom haar afstudeerscriptie Sport Gezondheid & Management aan de Hanze Hogeschool Groningen gewijdt aan internationalisering van het curriculum van deze studie. Daarna heeft ze haar scriptie voor de Master Strategic Innovation Management aan de Rijksuniversiteit Groningen gericht op de correlatie tussen tijdsdruk en team samenstelling binnen productieteams.

Wij willen er voor zorgen dat anderen dit gevoel niet krijgen. Wij hebben TalentThat ontwikkeld om te zorgen dat iedereen aangesproken worden op wat hij kan en uitgedaagd wordt om dit gedurende zijn/haar hele leven zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en in te zetten. Wij geloven er in dat mensen het meest gelukkig zijn en optimaal presteren als ze doen waar ze goed in zijn en hierin gewaardeerd worden. Wij denken dat we individuen kunnen helpen hun talenten te ontdekken en in te zetten, onderwijsinstellingen kunnen helpen onze methode te gebruiken bij het leren van hun studenten en werkgevers kunnen helpen hun prestaties te verbeteren door hun werknemers aan te spreken op hun talenten of hen nieuwe werknemers te leveren die de perfect matchen bij wat er nodig is om het bedrijf te laten presteren op de top van zijn kunnen.

Over TalentThat

TalentThat ondersteunt veranderingstrajecten en helpt bij organisatorische innovatie door de focus op talentontwikkeling bij zowel onderwijsinstellingen en bedrijven.

Missie

Werkgevers en werknemers voorbereiden op de economie en bijbehorende werkvormen van de 21e eeuw. 

Gegevens

  • Van Lenneplaan 367
    9721 PM
    Groningen
  • KvK: 59941030
  • TalentThat 2017