Over TalentThat

TalentThat ondersteunt veranderingstrajecten en helpt bij organisatorische innovatie door de focus op talentontwikkeling. Doel hiervan is processen efficiënter in te richten waarbij onder andere 21e eeuwse vaardigheden worden aangesproken. Dit bereiken we door een interdisciplinaire werkwijze onder begeleiding van onze ervaren concept-, product- en service ontwerpers. TalentThat bouwt bruggen tussen verschillende vakgebieden en creëert hierdoor draagvlak en begripsvorming binnen en buiten organisaties, waarbij de gemeenschappelijke deler tussen teams en externen wordt gevonden. 

 

Door voortdurende technologische ontwikkeling en de transitie naar een circulaire economie ontstaan er nieuwe functies en veranderd de vraag naar arbeid en kennis van mensen. Door deze veranderingen wordt een groot beroep gedaan op het kennis niveau en het adaptief vermogen van zowel werkgevers als werknemers. TalentThat helpt organisaties de visie van de organisatie te realiseren door het aanbieden van op maat gemaakte leer- en ontwikkelprogramma’s ten behoeve van kennisontwikkeling. Hierbij wordt het aanwezige talent behouden, onontdekt talent herkent en nieuw talent toegevoegd.

TalentThat faciliteert op speelse wijze het leren, ondervinden en ontdekken van ambitie en intrinsiek talent. Door het natuurlijke patroon van ontdekken te stimuleren en mensen het inzicht te geven dat niet één oplossing de juiste is, bieden we handvatten voor zelfontplooiing.  Hoe de oplossing gevonden wordt is van ondergeschikt belang, het gaat om de weg er naartoe. Kortom het creatief vermogen, kritisch en probleemoplossend denken wordt aangewakkerd.

Over TalentThat

TalentThat ondersteunt veranderingstrajecten en helpt bij organisatorische innovatie door de focus op talentontwikkeling bij zowel onderwijsinstellingen en bedrijven.

Missie

Werkgevers en werknemers voorbereiden op de economie en bijbehorende werkvormen van de 21e eeuw. 

Gegevens

  • Van Lenneplaan 367
    9721 PM
    Groningen
  • KvK: 59941030
  • TalentThat 2017