Talent Analyse

Iedereen heeft talenten. Echter, binnen de huidige werkomgeving worden deze talenten onvoldoende onderkent. Werknemers moeten voldoen aan vastgestelde competenties en werkgevers aan vastgestelde targets. Hierdoor wordt het potentieel van werknemers niet optimaal benut, waardoor werkgevers kansen laten liggen.

Competentie management

TalentThat gaat met werknemers en werkgevers op zoek naar hun talenten. Wat drijft ze, waar blinken ze in uit, waarin kunnen ze anderen inspireren, coachen, ondersteunen en zelf excelleren. Door werknemers aan te spreken op hun talent werken ze met meer enthousiasme, gaat de productiviteit omhoog en daalt het ziekteverzuim. Werkgevers ontdekken door dit proces wie de sleutelfiguren zijn die de organisatie draaiende houden en welke personen kunnen helpen de organisatie verder te ontwikkelen om toekomstbestendig te blijven. Regelmatig worden door onze methode werknemers geïdentificeerd die een zeer waardevolle bijdrage leveren, waardoor voorkomen kan worden dat deze uit de organisatie vertrekken omdat ze zich onvoldoende uitgedaagd of erkend voelen.

Over TalentThat

TalentThat ondersteunt veranderingstrajecten en helpt bij organisatorische innovatie door de focus op talentontwikkeling bij zowel onderwijsinstellingen en bedrijven.

Missie

Werkgevers en werknemers voorbereiden op de economie en bijbehorende werkvormen van de 21e eeuw. 

Gegevens

  • Van Lenneplaan 367
    9721 PM
    Groningen
  • KvK: 59941030
  • TalentThat 2017