Mens & maatschappij

Binnen de kennisdomeinen Mens & Maatschappij en Taal & Cultuur wordt er vanuit een historisch, geografisch en politiek economisch perspectief naar de samenleving gekeken. Culturele verschillen tussen landen en zelfs regio’s zijn gevolgen van de impact van gebeurtenissen uit het verleden. Taal, literatuur en kunst zijn  daar weer specifieke uitingen van waar veel informatie over een samenleving te vinden valt.

Onze leerprogramma’s zijn er op gericht om deelnemers deze competentie eigen te maken. Het kenmerkt zich kenmerkt door een objectieve, onbevooroordeelde en open blik naar datgene wat anders is. Het is daarnaast niet alleen een kracht voor het behandelen van maatschappelijke en sociale vraagstukken, maar het is ook onmisbaar binnen organisaties voor het slagen van innovaties. Wanneer men in staat is verbanden te herkennen en te herleiden vanuit bovengenoemde perspectieven, kan men culturele historie begrijpen en herleiden naar geografische en politiek economische feiten.

Deze blik is de kern in het vinden van oplossingen voor verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld over duurzaamheid, veiligheid of welzijn. Maar ook binnen minder voor de hand liggende vraagstukken waarin het onderwerp specifiek over product- of serviceontwerp gaat geeft het inzichten welke vitaal zijn voor een succesvolle implementatie.

 

Over TalentThat

TalentThat ondersteunt veranderingstrajecten en helpt bij organisatorische innovatie door de focus op talentontwikkeling bij zowel onderwijsinstellingen en bedrijven.

Missie

Werkgevers en werknemers voorbereiden op de economie en bijbehorende werkvormen van de 21e eeuw. 

Gegevens

  • Van Lenneplaan 367
    9721 PM
    Groningen
  • KvK: 59941030
  • TalentThat 2017