Circulaire Economie en Duurzaamheid

Een circulaire economie wordt gekarakteriseerd als een economie die ontworpen is als een herstellend en vernieuwend systeem, met het doel om producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijk waarde te laten behouden. In een circulaire economie versterken economie en ecologie elkaar. Dit betekent dat er wordt gestreefd producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren, en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten. Maar wat betekent deze economie “zonder afval” concreet voor de manier van Organiseren, Ontwikkelen, Ondernemen en het Ontwerpen van producten, diensten en bedrijfsmodellen?  Leren, werken en het zaken doen in de circulaire economie vraagt om een andere aanpak en wijze van denken.

De transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie vraagt om een ander soort arbeid. Deze veranderende vraag biedt kansen voor de arbeidsmarkt en draagt bij aan een economie waarin iedereen participeert. Door de wijze van organiseren krijgen meer mensen toegang tot meer kansen, ook de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De wijze van doen zorgt voor innovatie, meer duurzaam geproduceerde producten en een inclusieve economie. In de inclusieve economie wordt de meerwaarde van diversiteit benut en sociaal kapitaal gewaardeerd. 

TalenThat heeft leer programma’s ontwikkeld voor het onderwijs (primair- en voorgezet) en het bedrijfsleven om de leerlingen, werknemers en organisaties van nu voor te bereiden op de circulaire economische toekomst.

Over TalentThat

TalentThat ondersteunt veranderingstrajecten en helpt bij organisatorische innovatie door de focus op talentontwikkeling bij zowel onderwijsinstellingen en bedrijven.

Missie

Werkgevers en werknemers voorbereiden op de economie en bijbehorende werkvormen van de 21e eeuw. 

Gegevens

  • Van Lenneplaan 367
    9721 PM
    Groningen
  • KvK: 59941030
  • TalentThat 2017